BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Zadania

 8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
im. Wiceadmirała Kazimierza Włodzimierza Porębskiego

 

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. Siły okrętowe 8. Flotylli stacjonują w porcie wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

W skład flotylli wchodzi 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych (Świnoujście), 12. Dywizjon Trałowców (Świnoujście), 13. Dywizjon Trałowców (Gdynia). Siły brzegowe Flotylli zorganizowane są w dwie specjalistyczne jednostki: 8. Dywizjon Przeciwlotniczy (Dziwnów), 8. Batalion Saperów (Dziwnów).

Zabezpieczenie logistyczne działań 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizuje Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu. W skład Komendy Portu Wojennego wchodzą: Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej, Zespół Transportu i Przeładunku, Zespół Zabezpieczenia, Ambulatorium z Izbą Chorych - PZOZ oraz Punkt Bazowania Kołobrzeg.

Ponadto w składzie flotylli występuje Klub 8 FOW i Klub 8 BSAP. W Świnoujściu stacjonuje również Orkiestra Wojskowa.

ZADANIA 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

 

Zadania główne:

  • obrona polskich obszarów morskich;
  • utrzymanie dogodnego reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony;
  • udział w obronie wybrzeża morskiego.

Obok typowych zadań Flotylla w swojej działalności codziennej realizuje następujące przedsięwzięcia:

  • ratowanie życia w Polskiej Strefie Ratownictwa;
  • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwa i Polskiej Strefy Ekonomicznej;
  • prowadzenie działalności operacyjnej siłami okrętowymi i brzegowym systemem obserwacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych