BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Aktualności
Konkurs czytelniczy
28.03.2019
W środę, 27 marca, Klub 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przy współudziale Wydziału Wychowawczego zorganizował konkurs czytelniczy nt.: "20 lat Polski w NATO", w którym wzięli udział żołnierze - zwycięzcy eliminacji macierzystych jednostek Flotylli.

Zasadniczym celem konkursu było pogłębienie wiedzy o euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w 20 rocznicę wstąpienia Polski do NATO, a także poznanie zasad obecnego funkcjonowania Sojuszu, ukazanie partnerskiego współdziałania Polski i sojuszników paktu w ramach umacniania bezpieczeństwa oraz utrzymania pokoju na świecie.

W trakcie eliminacji składającej się z części pisemnej i ustnej uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą z zakresu problematyki historyczno-politycznej powstania paktu, struktury funkcjonowania, jego głównych celów i zamierzeń oraz udziału Polskich Sił Zbrojnych w misjach pokojowych sojuszu.

W wyniku emocjonującej rywalizacji w konkursie zwyciężył starszy marynarz Mariusz Mnich, zaś drugie miejsce zajął starszy marynarz Mariusz Szałach obaj reprezentujący 12. Dywizjon Trałowców. Trzecie miejsce przypadło w udziale starszemu marynarzowi Jackowi Radek z KPW Świnoujście. Laureatom konkursu wyróżnienia i nagrody rzeczowe wręczył dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Piotr Nieć.

Organizacja konkursu, wysoki poziom merytoryczny oraz pomysł jego przeprowadzenia w roku jubileuszu 20-lecia wstąpienia Polski do NATO, spotkał się z dużym zainteresowaniem oraz zadowoleniem ze strony uczestników. Według opinii uczestników konkurs obok poszerzenia wiedzy, zainteresowań tematyką o NATO, pozwolił także przybliżyć znaczący wkład Marynarki Wojennej w tym 8.FOW podejmowanych na wielu płaszczyznach na rzecz umacniania bezpieczeństwa i pokoju w ramach współpracy sojuszniczej NATO.


GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych