BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Kontradmirał Piotr NIEĆ

 

Kontradmirał Piotr NIEĆ z Marynarką Wojenną związał się od 1990 roku. Pierwszym stanowiskiem jakie objął po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej, był oficer w dziale broni podwodnej na okręcie podwodnym ORP "Wilk". W 2001 roku objął stanowisko dowódcy pionu operacyjnego na fregacie ORP "Gen. K. Pułaski". Od 2004 roku pełnił obowiązki starszego oficera operacyjnego w Dywizjonie Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. W tym czasie ukończył podyplomowe studia w AMW w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi. Po dwóch latach służby w sztabie został ponownie wyznaczony na stanowisko okrętowe - zastępcy dowódcy okrętu ORP "Gen. T. Kościuszko". Od lipca 2007 roku pełnił obowiązki dowódcy okrętu ORP "Gen. K. Pułaski". W 2008 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym "Pułaski", który operował w składzie sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na Morzach Śródziemnym i Czarnym. Dowodzona przez niego jednostka była częścią stałego zespołu NATO SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group One) i brała udział w operacji antyterrorystycznej Sojuszu pod kryptonimem ACTIVE ENDEAVOUR. W okresie 2013 - 2014 przez rok pełnił funkcję zastępcy dowódcy - szefa sztabu stałego zespołu NATO - SNMG-1. W tym okresie, przez pół roku, brał udział w operacji antypirackiej Sojuszu o kryptonimie OCEAN SHIELD na Oceanie Indyjskim. Następnie ponownie brał udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym oraz licznych ćwiczeniach Sojuszu w rejonie północnych obszarów morskich Europy. Po powrocie do kraju objął obowiązki zastępcy dowódcy - szefa sztabu Dywizjonu Okrętów Bojowych. Po dwóch latach został skierowany do wykonywania zadań w Ministerstwie Obrony Narodowej w zespole zajmującym się zdolnościami operacyjnymi Sił Zbrojnych RP w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego. W roku 2017 rozpoczął naukę na rocznych Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej w US Naval War College w Newport. Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych. W dniu 15 sierpnia 2019 roku mianowany został na stopień kontradmirała.


W dniu 9 listopada 2018 r. objął stanowisko dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych