BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI

 

Komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI urodził się 22 lipca 1963 roku w Przeworsku na Podkarpaciu. W 1984 roku, po ukończeniu Technikum Drogowo – Geodezyjnego, rozpoczął szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, służąc następnie w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W 1985 rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.

W 1989 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki i objął stanowisko asystenta okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1991 roku rozpoczął służbę w 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu gdzie dowodził działem okrętowym nawigacyjnym na trałowcu ORP „JAMNO” a następnie, do 1996 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu. W latach 1996 – 1997 dowodził okrętem ORP „HAŃCZA”. W 1997 roku został wyznaczony na stanowisko oficera flagowego 12. dTR, a następnie w 2002 roku na szefa sztabu jednostki. W 2003 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża obejmując etat szefa sekcji operacyjnej. W latach 2006 – 2007 dowodził 12. „Wolińskim” Dywizjonem Trałowców. W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko szefa wydziału operacyjnego w dowództwie 8. FOW. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej, a w 2004 roku kurs oficerów sztabu NATO w Hadze.

1 listopada 2010 r. otrzymał awans na stopień komandora oraz objął stanowisko Szefa Sztabu 8. FOW. Z dniem 29 kwietnia 2015 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI został odznaczony m.in. złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, oraz srebrnymi medalami „Za Długoletnią Służbę” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Od 1991 roku mieszkaniec Świnoujścia. Żona - Urszula. Ma trzy córki: Katarzynę, Annę i Karolinę. Wolne chwile spędza z piłką nożną jako czynny gracz oraz zagorzały kibic Reprezentacji Polski. Pasjonuje się narciarstwem zjadzowym – styl alpejski. Razem z żoną czynnie uprawiają turystykę rowerową oraz rekreację ruchową. Interesuje się szeroko pojętą tematyką sportową oraz motoryzacją.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych