BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Aktualności
Morskie ramię ANAKONDY
07.11.2018
Rozpoczęło się największe, cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym – Anakonda 18. Kompleksowa operacja osłony jednostek transportu morskiego to główne zadanie sił Marynarki Wojennej.

W ćwiczeniu uczestniczą żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz struktur dowodzenia i sił NATO. Na terytorium RP ćwiczy około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. Manewry prowadzone są na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. W ramach tegorocznej edycji Anakondy przeprowadzone zostanie ćwiczenie antyterrorystyczne pk. „Kaper-18/II”.

Główny cel manewrów Anakonda-18 to integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych. Dodatkowo sprawdzone zostały zdolności do wypełniania zadań w ramach „państwa gospodarza”, zarówno pod względem funkcjonowania całego systemu, jak i procedur związanych z przyjęciem i zabezpieczeniem sił sojuszniczych.W ramach manewrów Anakonda-18, załogi okrętów będą m. in. monitorowały morskie szlaki komunikacyjne, wykonywały strzelania artyleryjskie do celów morskich i powietrznych oraz prowadziły operacje osłony jednostek transportu morskiego. Przećwiczone zostaną także działania antyterrorystyczne i antypirackie, stawianie własnych zagród minowych oraz poszukiwanie i zwalczanie zagród minowych przeciwnika. Okręty będą działały na wydzielonych poligonach wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w bazach morskich. Całością sił na morzu dowodzi Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego.

W listopadowych manewrach udział wezmą siły 3. Flotylli Okrętów z Gdyni, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia oraz Brygady Lotnictwa MW, a więc wszystkich głównych związków taktycznych Marynarki Wojennej. Z marynarzami współpracować będą także także lotnicy z Sił Powietrznych, żołnierze Wojsk Lądowych, Jednostki Wojskowej Grom, Żandarmerii Wojskowej oraz Policja, Straż Graniczna i instytucje układu pozamilitarnego.

Marynarka Wojenna do udziału w ćwiczeniu Anakonda-18 wydzieliła kilkanaście okrętów i pomocniczych jednostek pływających z 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wsparcie z powietrza zapewnią samoloty i śmigłowce z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz jednostki brzegowe z obu flotyll, w tym pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia.

 

Siły Marynarki Wojennej biorące udział w ćwiczeniu Anakonda 18:

Okręty:

 • fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko;
 • okręt podwodny ORP Sęp;
 • okręt rakietowy ORP Grom;
 • okręty ratownicze OORP Lech i Zbyszko;
 • okręty transportowo – minowe OORP Gniezno i Kraków;
 • okręt hydrograficzny ORP Heweliusz;
 • trałowce: OORP Gopło, Wigry, Dąbie, Mielno, Mamry;
 • zbiornikowiec paliwowy Z-8;
 • oraz pomocnicze jednostki pływające zabezpieczające prowadzenie działań na morzu (kutry, holowniki).

Lotnictwo morskie reprezentować będą:

 • śmigłowce ratownicze W-3RM;
 • śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14Pł;
 • samoloty patrolowe Bryza.

Dowództwa oraz jednostki brzegowe:

 • Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego;
 • Dowództwo 3. Flotylli Okrętów w Gdyni;
 • Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu;
 • Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej;
 • 43. Batalion Saperów w Rozewiu;
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia;
 • Komenda Portu Wojennego Świnoujście;
 • Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice.

***
Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Marynarka Wojenna utrzymuje zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych